Счетоводни услуги

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.
Събота 10.00 - 14.00 ч.

 

  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
  • Счетоводна обработка на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското законодателство;
  • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
  • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
  • Проверка за дължими данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;
  • Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства;
  • Изготвяне на финасовите отчети на дружеството;
  • Изготвяне на необходимите данъчни декларации и подаването им в НАП;
  • Изготвяне и подаване на на ГФО в НСИ;
  • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.
   
Счетоводните услуги се предлагат на абонаментен принцип и като еднократна услуга.
При абонамент Нет Агент сключва със своите клиенти договор за абонаментно обслужване. Счетоводна къща Нет Агент подрежда и съхранява документите на фирмите с абонамент. Документите се предоставят от клиента един път месечно, с възможност за подаването им и по електронен път.
Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent