Трудови и граждански договори

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и регистрирането им в ТД на НАП;
  • Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на трудови договори, служебни бележки и т.н.;
  • Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
  • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
  • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
  • Граждански договори - сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;
  • Договори за управление и контрол;
  • Регистриране на самоосигуряващи се лица ва НАП.
   

Услугите по ТРЗ и личен състав се включват в абонаментния план, но могат да се ползват и отделно. Обхващат цялостното администриране на персонала. Всички услуги се извършват по електронен път, като се съхраняват в регистрите на фирмите и на хартиен носител.

Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent