Регистриране в Търговски регистър

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

  • Регистрация на ООД
  • Регистрация на ЕООД
  • Регистрация на ЕТ
  • Изготвяне на документите за регистрацията в Търговски регистър
  • Изготвяне на документите за пред нотариус
  • Изготвяне на документите за банковите институции
  • Нови съдружници
  • Сливания и придобивания
  • Промени в обстоятелствата
  • Други
   
 
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече
Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent