Осигуровки

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

  • Изчисляване на социални и здравни осигуровки по трудови и граждански договори;
  • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
  • Подаване на необходимите декларации по ТД и ГД в НАП;
  • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;
  • По Граждански договори - сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;
  • Регистриране на самоосигуряващи се лица ва НАП;
  • Изчисляване на осигуровките на самоосигуряващите се лица;
  • Подаване на необходимите декларации за самоосигуряващите се лица в НАП;
  • Подготвяне на платежните документи;
  • Други.
   

Услугите по ТРЗ и личен състав се включват в абонаментния план, но могат да се ползват и отделно. Обхващат цялостното администриране на персонала. Всички услуги се извършват по електронен път, като се съхраняват в регистрите на фирмите и на хартиен носител.

Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent