Общи условия

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

Съдържанието на сайта се разработва и поддържа от екипа на "Нет Агент" ЕООД.

nagent.net има изцяло информационен характер.
"Нет Агент" ЕООД не носи отговорност за информация, съдържаща се на сайтове, към които препраща (чрез хипервръзки, банери, реклами и други).
Информацията за продукти, услуги и новини на сайта е част от официални източници на различни ведомства и компании - интернет страници, рекламни материали, други.
"Нет Агент" ЕООД не носи отговорност за верността, свободния достъп до тази информация, както и за неточности и пропуски в съдържанието.

Следващите условия гарантират конфиденциалността и защитата на личните данни на потребителите, регистриращи се в сайта, в съответствие със закона за защита на личните данни.

1. Данните, въведени от Вас при регистрация, трябва да съдържат вярни и актуални лични данни, коите се използват единствено за определяне параметрите на избраната от Вас застраховка
2. Вие трябва да въведете коректен телефонен номер, който ние ще използваме за да се свържем с Вас, за изясняване на допълнителни данни и за уточняване на доставката.
3. Попълвайки формите за on-line заявки  на сайта, Вие давате изричното си съгласие за събиране, използване и предоставяне на Вашата лична информация на застрахователните институции, имащи отношение към желаната от Вас застраховка. Във всеки друг случай ние не разкриваме и не предоставяме вашите лични данни, освен ако не сме задължени от закона.
4. Информацията предоставяна от Вас, чрез задължителните полета на уеб сайта е минималната необходима за обработка на полицата по избраната от Вас застраховка. Предоставянето на допълнителна информация (извън маркираните като задължителни полета), е единствено по Ваша преценка.
5. Вашите данни могат да се използват, за да Ви информираме за текущи промоции и продукти и за вътрешно-фирмени административни и маркетингови цели
6. Вие може да поискате във всеки един момент преглеждане и заличаване на вашите данни от базите данни на сайта, като се свържете с нас чрез секцията за контакти
7. Фирмата собственик на сайта nagent.net гарантира, че ще вземе всички необходими предпазни мерки, за да защити конфиденциалността и сигурността на предоставената от потребителите информация, както и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация.

   
 
Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече

 

 

Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent