Цени счетоводни услуги

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

 

Абонамент Счетоводство:


Фирми с до 50 док. месечно, нерегистрирани по ДДС 

50 лв. / месец

Фирми с от 50 до 100 док. месечно, нерегистрирани по ДДС

100 лв. / месец

Фирми с над 100 документа месечно, нерегистрирани по ДДС

По договаряне

Фирми с до 50 док. месечно, регистрирани по ДДС 

200 лв. / месец

Фирми с от 50 до 100 док. месечно, регистрирани по ДДС

250 лв. / месец

Фирми с над 100 документа месечно, регистрирани по ДДС

По договаряне

Абонамент ТРЗ и Личен състав:


Самоосигуряващо се лице 

безплатно

Персонал до 5 човека

20 лв. / месец

Персонал от 5 до 10 човека

50 лв. / месец

Персонал над 10 до 50 човека 

80 лв. / месец

Персонал над 50 човека

По договаряне

Фирми с над 100 документа месечно, регистрирани по ДДС

По договаряне

Еднократни услуги:


Годишно счетоводно приключване на фирми с до 100 документа

250 лв.

Фирми с над 100 документа

По договаряне, но не по-малко от 350 лв.

Подаване на декларации

20 лв.

Регистрация на ЕООД / ООД

100 лв.

Попълване на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея

50 лв.

Актуално състояние

25 лв. с включени държавни такси

Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече
 

 

 

 

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent