Нет Агент предоставя на своите клиенти счетоводно обслужване, специализирани обучения и консултации:

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.


Нет Агент ЕООД е дружество, регистрирано през 2009 година.

Вече 10 години Нет Агент ЕООД се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност, съгласно правилата на нормативната уредба на Българското законодателство.
Дружеството има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие.

През м. февруари 2020 г., Нет Агент ЕООД е изпълнител на

BG05M9OP001-1.057-0116-С01 <Придобиване на умения чрез включване на лица от целевите групи - служители в Нет Агент ЕООД, както и безработни/ неактивни лица, в специфични обучения, необходими за изпълнение на трудовите им задачи> на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg. Главна цел на проекта е предоставяне на специфични обучения на заети в Нет Агент ЕООД лица, както и на безработни/неактивни лица, което ще доведе до повишаване производителността на труда и ще създаде условия за устойчива заетост.

Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече
Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Регистрации по ЗЗБУТ
виж повече
 
Сключване на всички видове застраховки
Избор от над 10 застрахователни компании
Гражданска отговорност
Каско
Медицински застраховки при пътуване в чужбина
виж повече
Регистрации към Комисия за защита на личните данни
виж повече

 

 

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent