Нет Агент предоставя на своите клиенти счетоводно обслужване, специализирани обучения и консултации:

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 242352, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.

Нет Агент ЕООД е дружество, регистрирано през 2009 година.

Вече 10 години Нет Агент ЕООД се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност, съгласно правилата на нормативната уредба на Българското законодателство.
Дружеството има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие.

През м. април 2018 г., Нет Агент ЕООД е изпълнител на Проект: BG05M9OP001-2.010-0392-С01 Създаване на ново социално предприятие с фокус - по-достъпно и качествено образование по схема BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, с финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, www.eufunds.bg , като подробности за проекта може да намерите ТУК.

Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече
Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Регистрации по ЗЗБУТ
виж повече
 
Сключване на всички видове застраховки
Избор от над 10 застрахователни компании
Гражданска отговорност
Каско
Медицински застраховки при пътуване в чужбина
виж повече
Регистрации към Комисия за защита на личните данни
виж повече

 

 

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Контакти | ©2011 NetAgent