Счетоводна къща Нет Агент предоставя на своите клиенти комплексно счетоводно обслужване:

Офис:
гр. София, жк Дианабад бл.5, вх.Б

02 862 3843, 0888 388 744, netagentbg@gmail.com

Работно време:
Понеделник - петък 10.00 - 19.00 ч.
Събота 10.00 - 14.00 ч.

31.07.2013 г. - Нет Агент ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител, чрез Публична покана, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г., Приоритетна ос BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", с оглед изпълнението на Дейност 5 и Дейност 6, и необходимостта от избор на изпълнител за Разработване на софтуер - уеб-базирана платформа за поръчка, продажба и доставка на електронни полици и внедряване на софтуерния продукт и разработване на технологии за производство, на основание Чл. 7 и Чл. 8 ал. 2 от ПМС 69 / 11.03.2013 г.
Документацията, може да изтеглите от ТУК.

05.08.2013 г. - Отговори на зададени въпроси, във връзка с ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.7, Т.1 ОТ ПМС 69/11.03.2013 Г., С ПРЕДМЕТ: Външни услуги по разработване на уеб-базирана платформа за поръчка, продажба и доставка на електронни полици и внедряване на софтуерния продукт и разработване на технологии за производство в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05-0007-C0001/22.10.2012г. - "Създаване на иновативен продукт Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици", изпълняван от НЕТ АГЕНТ ЕООД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България" Операция BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия":1.1 Разработване на софтуер - уеб-базирана платформа за поръчка, продажба и доставка на електронни полици; 1.2. Внедряване на софтуерния продукт и разработване на технологии за производство. Отговорите може да изтеглите от ТУК.

Текущо счетоводство
ДДС
Годишно приключване - ГФО и ГДД
виж повече
Сключване на трудови и граждански договори
Осигуровки и декларирането им
Документооборот
виж повече
Регистриране на ЕООД
Регистриране на ООД
Регистриране на ЕТ
виж повече
Регистрации по ЗЗБУТ
виж повече
 
Сключване на всички видове застраховки
Избор от над 10 застрахователни компании
Гражданска отговорност
Каско
Медицински застраховки при пътуване в чужбина
виж повече
Регистрации към Комисия за защита на личните данни
виж повече

 

 

 
Начало | Счетоводни услуги | ТРЗ и Личен състав | Цени | Общи условия | FAQ | Застраховки | Контакти | ©2011 NetAgent